facebook thumb

Финансиране от Европейския съюз

Стартира изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. „Ню Вижън“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Подкрепата е осигурена от Европейския съюз, Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (85% от сумата) и национално финансиране (15% от размера на безвъзмездна финансова помощ). Финансирането е по проект за преодоляване недостига на средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Средствата са предназначени за подпомагане на производствената дейност на фирмата и осигуряване на благоприятни условия на труд в условията на пандемия.

 


Последни новини

Финансиране от Европейския съюз

Стартира изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVI...

Прочети още